Saturday, November 21, 2009

TUGASAN 4 • MINI KAJIAN TINDAKAN • AKTIVITI 9

MATLAMAT Kajian Tindakan
Mengkaji penggunaan kaedah karaoke/nyanyian dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

OBJEKTIF Kajian
  • Untuk membantu meningkatkan kefahaman pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran.
  • Menggunakan kaedah nyanyian/karaoke dalam meningkatkan penguasaan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran.
PERSOALAN Kajian
  • Bagaimana kaedah nyanyian/karaoke dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran?
  • Adakah kaedah nyanyian/karaoke dapat meningkatkan kefahaman pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran?

No comments:

Post a Comment