Saturday, November 7, 2009

TUGASAN 1 • BUKU • AKTIVITI 10

Apa yang dimaksudkan Kajian Tindakan

Kajian tindakan adalah satu cara penyelidikan atau siasatan, iaitu dengan melakukan penilaian pada kaedah sedia ada, penyelidik kemudiannya akan memfokuskan kepada masalah (apa yang perlu dijelaskan) dan mendapatkan maklumat (siapa yang terlibat, isi kandungan kajian). Kemudiannya pengkaji akan melakukan proses perancangan, perlaksanaan, menilai dapatan dan seterusnya mendapatkan kesimpulan.

Kajian tindakan adalah bercorak pernyertaan yang dilaksanakan oleh pengkaji (guru) untuk tujuan penambahbaikan dan perubahan. Kajian yang dijalankan ini melibatkan guru dan pelajar. Kajian tindakan adalah proses untuk menggalakkan guru membuat refleksi kendiri untuk mengubah kekurangan yang ada pada diri sendiri.

No comments:

Post a Comment