Thursday, November 19, 2009

TUGASAN 4 • MINI KAJIAN TINDAKAN • AKTIVITI 6

KEKUATAN PENGAJARAN SUBJEK

1. Pelajar sedar tentang pengetahuan sedia ada tentang bahasa ibunda dan bahasa pertuturan seharian.
2. Penggunaan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian dan pergaulan dengan rakan sebaya.
3. Guru mempunyai kebebasan menggunakan aktiviti berpusatkan pelajar seperti aktiviti dalam kumpulan, syarahan, main peranan, lakonan, perbincangan, dsb dalam proses PnP; menjadikan pelajar lebih mudah memahami topik pengajaran. Ini juga dapat meningkatkan minat pelajar.
4. Memberi peluang kepada pelajar mengemukakan pandangan tentang sesuatu konsep.
5. Memberi peluang kepada pelajar berkongsi persepsi antara satu sama lain.
6. Menggalakkan pelajar menghormati pandangan alternatif rakan mereka.
7. Menghormati semua pandangan pelajar dan tidak memandang rendah terhadap pandangan mereka.

PENGALAMAN DARI KUMPULAN LAIN
1. Penggunaan contoh yang diambil daripada pengalaman seharian, contohnya perbualan, dialog memudahkan pelajar untuk mempraktikkan dan memperbaiki mutu perbualan melalui penggunaan bahasa yang betul.
2. Kebanyakan topik pembelajaran subjek ini berguna untuk diaplikasikan dalam kehidupan. Contohnya, menulis surat rasmi untuk membuat permohonan biasiswa, sumbangan dan rayuan. Mengarang cerita, teks syarahan atau pidato untuk menyertai pertandingan menulis esei, bercerita, pertandingan syarahan atau pidato.

LITERATUR REVIEW
1. Guru boleh mengadakan aktiviti perbincangan. Secara khususnya, dengan mengadakan sesi perbincangan antara guru dengan pelajar di luar kelas dalam setiap proses penulisan dalam membantu pelajar meningkatkan keupayaan penulisan.

Selain itu, menggalakkan guru mengehadkan amalan pengajaran secara autoritatif, sebaliknya mengamalkan pengajaran responsif iaitu memberi tindakbalas pada penulisan pelajar, berbincang dan terlibat dalam sesi soalan.

2. Salah satu trend dalam pengajaran bahasa melayu ialah kemahiran menggunakan perkataan yang biasa, frasa dan bentuk-bentuk ayat yang dipelajari ataupun dilihat dalam teks bahasa. Ini memudahkan pembaca memahaminya dan mewujudkan keselesaan selepas teks yang ditulis dapat dibaca dengan baik.

RUJUKAN

Yahya Othman 2005. Trend dalam pengajaran bahasa Melayu. Pahang: PTS Professional Publishing.

No comments:

Post a Comment