Friday, November 13, 2009

TUGASAN 1 • BUKU • AKTIVITI 5

Mengapa guru (pelatih, novis dan berpengalaman) perlu melakukan Kajian Tindakan:

Guru Pelatih

• Membolehkan mereka memahami pelajar, terutamanya skop pelajar, sample kajian, setting kajian.
• Menimba pengalaman di samping mendapat ilmu pengetahuan untuk tujuan untuk tujuan memberikan pengajaran yang lebih berkesan.
• Sebagai satu bentuk latihan awal kepada guru tersebut untuk memahami PnP.
• Menilai persepsi diri kita terhadap PnP.
• Boleh dijadikan sebagai Bank of Strategies agar dapat membantu guru-guru lain.
• Melatih diri menjadi kreatif, inovatif dan sentiasa sedar tentang perkembangan semasa.

Guru Novis

• Memperbaiki pengajaran dari semasa ke semasa.
• Sebagai persediaan untuk menghadapi situasi PnP di sekolah yang baru.
• Memudahkan pemahaman terhadap pendekatan-pendekatan yang telah dijalankan supaya dapat diaplikasikan dalam PnP.
• Menghasilkan idea yang boleh menutup semula ‘jurang pencapaian’, di antara aspirasi dan aplikasi.

Guru berpengalaman

• Untuk menambahbaik PnP sedia ada.
• Mengesan kelemahan yang telah dilakukan daripada pengajaran yang lepas.
• Memperbaiki hasil kerja, melalui penilaian atau pentaksiran.
• Sebagai sokongan untukmenghasilkan pengetahuan baru.
• Meningkatkan kefahaman tentang apa yang sedang disampaikan oleh guru dalam PnP.
• Untuk modifikasi dan menetapkan strategi PnP yang sedia ada.

No comments:

Post a Comment