Friday, November 13, 2009

TUGASAN 3 • KOLOKIUM DPLI JAN '09 • AKTIVITI 3

2 kajian tindakan yang dijalankan oleh peserta

1. Meningkatkan Minat Pelajar Tingkatan Satu Terhadap Subjek Sains Melalui Kaedah Pembelajaran Berasaskan Masalah (PBM) ( Syaidatul Haini Binti Mohd Radzi dan Rasyidatun Naja Isa)

2. Meningkatkan Pemahaman Dan Suasana Pembelajaran Pelajar Bagi Subjek Biologi Tingkatan Empat Menggunakan Kaedah Peta Minda Secara Berkumpulan (Hasmalina Binti Hamzah dan Hazwin Dalila Harris)


Kedua-dua kajian menepati/bersesuaian dengan maksud kajian tindakan. Dalam kedua-dua kajian, pengkaji-pengkaji telah mengenalpasti masalah yang timbul dan cuba memikirkan alternatif untuk mengatasi masalah tersebut dengan menggunakan metodologi yang sesuai.
Pengkaji-pengkaji juga telah membuat rujukan yang menyeluruh tentang pendekatan yang dicadangkan. Ini bertujuan memastikan penyelesaian yang dipilih berupaya untuk memperbaiki dan menambahbaik kualiti PnP yang disampaikan.

No comments:

Post a Comment